Početna NAJNOVIJE AKTUELNO Konkurs za nove kompozicije za festival narodne muzike “CAZIN FEST 2017”

Konkurs za nove kompozicije za festival narodne muzike “CAZIN FEST 2017”

884
0
DIJELI

1. Direkcija Festivala, raspisuje javni konkurs za nove kompozicije koje će biti izvedene na Festivalu narodne muzike „CAZIN FEST 2015“.

2. Autori koji žele sudjelovati na konkursu – natječaju dužni su poslati radove najkasnije do 20.07.2015. godine na adresu:

Festival Narodne muzike „CAZIN FEST 2015“, DOM KULTURE CAZIN, Trg Alije Izetbegovića, 77220 Cazin

(U uglu koverte šifra autora)

3. Prijave moraju sadržavati:

– podatke o autoru stihova, muzike i aranžmana (u zaštićenoj drugoj koverti)

– demo snimak na CD-u i tekst u 3 primjerka u velikoj koverti,

4. pojedini autor može sudjelovati na konkursu – natječaju sa najviše 3 rada (zasebno poslati),

5. kompozicije upućene na konkurs – natječaj ne smiju biti duže od 4 minute,

6. autor jamči jedinstvenost prijavljenog djela u slučaju bilo kakvog spora pred Sudom. U vezi prava na učešće po pitanju autorstva odgovornost snosi autor,

7. autori nemaju pravo povlačenja rada odobrenog na konkursu – natječaju koji će biti na Festivalu “CAZIN FEST 2015”.

8. slanjem radova na konkurs – natječaj autori prihvataju u cijelosti njegove uvjete prenosa prava na Festivalsku direkciju:

Da odabranu kompoziciju:

– snimi na nosač zvuka ili slike bez naknade autorima i izvođačima,

– objavi na nosačima zvuka ili slike bez naknade autorima i izvođačima,

– prenosi putem radija i televizije bez naknade autorima i izvođačima,

– te da se ova, odnosno pojedina od ovih prava prenesu na treća lica.

Konkurs – natječaj, započinje 01.05.2015. godine, danom objave u

medijima i na internet stranici www.umestrada.com

UDRUŽENJE MUZIČARA „ESTRADA“, CAZIN, BOSNA I HERCEGOVINA

VIŠE INFORMACIJA NA BROJ MOB-a: 00387 61 618 114

Direktor Festivala: Hasib Prošić Bobetko

DIJELI