Početna NAJNOVIJE AKTUELNO Novi premijer Adem Zolj podnio ekspoze zastupnicima Skupštine KS

Novi premijer Adem Zolj podnio ekspoze zastupnicima Skupštine KS

20
0
DIJELI

Skupština Kantona Sarajevo je sa 19 glasova ‘za’, 10 ‘protiv’ i jedan ‘suzdržan’ za premijera nove kantonalne vlade izabrala Adema Zolja.

 

Podnoseći ekspoze zastupnicima Skupštine KS, Zolj je rekao da Kanton Sarajevo predstavlja politički, ekonomski, obrazovni, kulturni, administrativni i duhovni centar države Bosne i Hercegovine i njezinu glavnu integrativnu snagu.

 

Istakao je da će Vlada KS u svom radu poštivati načela transparentnosti rada, sigurnosti,  pravednosti, timskog rada, odgovornosti, zapošljavanja – otvaranja novih radnih mjesta.

 

– Red se mora uvoditi i čovjek se mora prihvatiti te dužnosti. Želim se boriti u realizaciji projekata, a za to je potreban ljudski resurs – rekao je pored ostalog Zolj i naglasio da će rad Vlade KS biti referiran na još jače reformske procese kantona u svim resorima.

 

Također će raditi na stvaranju povoljnijeg ambijenta za realizaciju razvojnih i kapitalnih projekata, između ostalog u oblasti saobraćajne infrastrukture, komunalne privrede, obrazovanja, razvoja turizma, javne uprave, zdravstva, zaštite okoliša….

 

Po njegovim riječima, veoma bitan segment djelovanja trebalo bi da bude i sigurnosna situacija u Kantonu, te je pozvao na odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije.

 

– U ovoj godini, naše aktivnosti će biti posebno usmjerene na realizaciju nekoliko kapitalnih projekata: početak realizacije projekta Smart city – “Sarajevo pametan Grad”, uspostava elektronskog sistema za upravljanje protokolom – istakao je Zolj.

 

Ukoliko dobije povjerenje zastupnika SKS-a Zolj je rekao da će, pored ostalog, raditi i na završetku izgradnje Južne longitudinale, izgradnji I i IX transferzale, stvaranju uvjeta za početak izgradnje parking prostora te početak rekonstrukcije tramvajske pruge, nastavak izgradnje biciklističkih staza, te ubrzanje dinamike rekonstrukcije vodovodne mreže u Kantonu.

 

Prema prijedlogu, ministri u Vladi će ostati isti, kao i u prethodnoj postavci.

 

Tako će ministar Mario Nenadić i dalje biti na čelu Ministarstva pravde i uprave, Čedomir Lukić – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i okoliša, Senad Hasanspahić – Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Mujo Fišo – Ministarstvo saobraćaja, Vedran Mulabdić – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Muharem Šabić – Ministarstvo privrede.

 

Također, ministar Jasmin Halebić ostao bi na čelu Ministarstva finansija, Zilha Ademaj – Ministarstvo zdravstva, Elvir Kazazović – Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Mirvad Kurić – Ministarstvo kulture i sporta, Amela Dautbegović – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Muharem Fišo – Ministartvo za boračka pitanja.

 

Skupština Kantona Sarajevo je 19. marta izglasala nepovjerenje Vladi KS-a koju je predvodio Elmedin Konaković. Za taj prijedlog glasalo je 20 zastupnika, tri su bila ‘protiv’, dok je 11 zastupnika bilo suzdržano.

DIJELI