back to top

Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM – Business Magazine

Željeznice FBiH, su prve na listi dužnika sa dugom od 169 miliona KM.

Među javnim preduzecima i ustanova sa “crne liste“ Porezne uprave FBiH je i Radio-televizija BiH (30,4 miliona KM).

Sarajevska pivara 3,3 miliona KM duguje Sarajevska pivara.

U Bosni i Hercegovini prošle godine entitetski poreznici naplatili su javne prihode u ukupnom iznosu od blizu 11 milijardi konvertibilnih maraka.

Uz godišnji rast od 14,8 posto, Porezna uprava FBiH prikupila je 7,3 milijarde KM, od čega se pet milijardi KM odnosi na doprinose (PIO – 2,8 milijardi KM, zdravstveno osiguranje – dvije milijarde KM, osiguranje od nezaposlenosti – 232,4 miliona KM), milijarda i po KM na direktne poreze (porez na dohodak – 687,7 miliona KM, porez na dobit – 635,7 miliona KM, porez na imovinu, naslijeđe i poklon – 44,4 miliona KM), a čak 755,7 miliona KM na razne takse i naknade.Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine

Nagomilani dugovi

Poreska uprava RS, pak, naplatu je poboljšala za 16 posto, na 3,6 milijardi KM. Glavninu tog iznosa činili su doprinosi, kojih je naplaćeno u vrijednosti od 2,2 milijarde KM, dok je po osnovu direktnih poreza prikupljeno 706,4 miliona KM. Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine

Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine
Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.12.2023. godine

No, uporedo sa rastom naplate od savjesnih poreznih obveznika, podjednakim intenzitetom rasli su i dugovi hroničnih neplatiša, čije godinama gomilane neizmirene obaveze premašuju tri milijarde KM.

Porezna uprava FBiH lani je naplatila pet milijardi KM doprinosa, milijardu i po KM direktnih poreza i 755,7 miliona KM raznih taksi i naknada

U Federaciji BiH, gdje pojedični dug veći od 50.000 KM ima blizu 5.000 poreznih obveznika, od kojih poreznici zbirno potražuju 2,7 milijardi KM, na listi dužnika dominiraju državna preduzeća i institucije. Najdosljednije u izbjegavanju plaćanja poreznih obaveza su Željeznice FBiH, sa dugom od 169 miliona KM, a slijedi je Elektroprivreda BiH sa svojim zavisnim društvima od kojih su najgori Rudnici Kreka (155,8 miliona KM), Rudnik mrkog uglja Zenica (144,8 miliona KM), Rudnik mrkog uglja Breza (120,4 miliona KM) i Rudnik mrkog uglja Kakanj (94,6 miliona KM). Među 10 najvećih federalnih poreznih dužnika su i GRAS (116,3 miliona KM), Sveučilišna klinička bolnica Mostar (103,5 miliona KM), Hidrogradnja (u stečaju – 66,6 miliona KM), Autoceste FBiH (61,2 miliona KM) i Željezara Zenica (u stečaju – 47,8 miliona KM).Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine

Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine
Stanje dospjelog duga RS

Poreska uprava RS naplatu doprinosa je poboljšala na 2,2 milijarde KM, dok je po osnovu direktnih poreza prikupljeno 706,4 miliona KM

Među javnim preduzećima i ustanova sa “crne liste“ Porezne uprave FBiH su i Radio-televizija BiH (30,4 miliona KM), Služba za zapošljavanje USK (29,2 miliona KM), Dom zdravlja Konjic (11,5 miliona KM), Vodovod Mostar (10,5 miliona KM), Opća bolnica Konjic (10,1 milion KM), Županijska bolnica Dr. Fra Mihovil Sučić Livno (5,7 miliona KM), Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar (4,1 milion KM), Dom zdravlja Drvar (3,8 miliona KM), JKP Ljubuški (u stečaju – 3,7 miliona KM)…

U moru dužnika čiji dug je praktično nenaplativ jer su u stečaju ili likvidaciji, posebno se ističu Agrokomerc Velika Kladuša (38 miliona KM), Borac konfekcija Travnik (36 miliona KM),  Fortuna Gračanica (24,3 miliona KM), Derby Bet Shop Mostar (22,1 milion KM), Vitezit Vitez (19,1 milion KM), Aluminij Mostar (15,3 miliona KM), KTK Visoko (12,8 miliona KM) i Zrak Sarajevo ( 12,6 miliona KM).Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine

S druge strane, višemilionske porezne obaveze uspješno izbjegavaju platiti i mnoge “uspješne“ kompanije, kao što su BNT TMH Novi Travnik (23 miliona KM), Dallas BH Sarajevo (13,3 miliona KM), Binas Bugojno (11,5 miliona KM), Hecoprom Sarajevo (8,2 miliona KM), Prevent nekretnine (3,9 miliona KM) i Sarajevska pivara (3,3 miliona KM).

U Federaciji BiH na listi dužnika dominiraju državna preduzeća i institucije, među kojima prednjače Željeznice FBiH sa dugom od 169 miliona KM

Hronične neplatiše su i brojni sportski klubovi i savezi, koje po visini neizmirenih obaveza sportsku zajednicu predvodi FK Čelik Zenica sa 5,9 miliona KM duga, FK Sloboda Tuzla (3,4 miliona KM), KK Sloboda-Dita (2,2 miliona KM), FK Olimpik Sarajevo (1,7 miliona KM), FK Željezničar Sarajevo (1,7 miliona KM), Rukometni savez BiH (1,6 miliona KM), NK Zvijezda Gradačac (1,1 milion KM) i HŠK Zrinjski Mostar (1,1 milion KM), KK Bosna (953,3 hiljade KM), Košarkaški savez BiH (586,8 hiljada KM) i NK Travnik (512 hiljada KM).

“Humani“ dužnici

Na federalnoj listi neplatiša poreza u oči posebno upadaju dužnici poput humanitarnih organizacija Povratak Živinice (3,1 milion KM), Moj dom Živinice (1,3 miliona KM), Obnova Živinice (milion KM), Libera Živinice (784,8 hiljada KM), Crveni polumjesec Banovići (351,6 miliona KM), ali i Zadruge RVI Inngrad Sarajevo (2,4 miliona KM), Omladinske zadruge Oaza Mostar (2,1 milion KM), Dječijeg vrtića Pčelica Široki Brijeg (1,3 miliona KM) ili Srednje medicinske škole sestara milosrdnica Mostar (223,7 hiljada KM)…

U Republici Srpskoj, samo stotinu najgorih neplatiša entiteskoj Poreskoj upravi duguje skoro četvrt milijarde maraka, a najzaduženiji su UNIS – fabrika cijevi Derventa (u stečaju – 16,2 miliona KM), Dobojputevi Doboj (u stečaju – 11,7 miliona KM), Neimarstvo Trebinje (u stečaju – 7,7 miliona KM), Farmland Gradiška (u stečaju – 7,1 milion KM), Nova forma Doboj (6,8 miliona KM), Nova dipo Gradiška (6,7 miliona KM), Budućnost Šamac 6,4 miliona KM), Unigrad Istočna Ilidža (u stečaju – 5,6 miliona KM), Nova di Vrbas Banja Luka (5,4 miliona KM) i Kosmos Banja Luka (5,4 miliona KM).

U RS samo stotinu najgorih neplatiša Poreskoj upravi duguje skoro četvrt milijarde maraka, a najzaduženiji je UNIS – fabrika cijevi  Derventa, sa 16,2 miliona KM

Dobojski sindrom

Slično kao u FBiH,  i u drugom bosanskohercegovačkom entitetu posebno loš primjer porezne nediscipline daju državne institucije i preduzeća poput Skupštine Opštine Sokolac (2,6 miliona KM), Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka (u likvidaciji – 2,6 miliona KM), Grada Doboja (1,9 miliona KM), Gradske razvojne agencije Doboj (1,2 miliona KM), Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Doboj (1,1 milion KM), Centra za dnevno zbrinjavanje djece i omladine Doboj (933,8 hiljada KM), Opštine Brod (890,4 hiljade KM), Nacionalnog parka Sutjeska Tjentište (850,7 hiljada KM) i Doma za starija lica Doboj (u stečaju – 800,7 hiljada KM).Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM - Business Magazine

Na listi najvećih poreznih dužnika u RS ne manjka ni rudnika – tu su Rudnik olova i cinka Sase Srebrenica (u stečaju – 5,1 milion KM), Rudnik boksita Srebrenica (2,6 miliona KM) i Rudnik nemetala Stanari (u stečaju – 2,1 milion KM), dok sportiste “zastupaju“ prije svih FK Radnik Bijeljina (1,9 miliona KM) i KK Igokea Laktaši (1,2 miliona KM).

Objava Entitetski poreznici naplatili 11, a propustili tri milijarde KM pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima