Javni poziv za voditelja_ice istraživanja „Pokazatelja otvorenosti opština/općina/gradova za podršku i saradnju sa zainteresiranom javnosti“

Ovaj poziv je namijenjen je i  fizičkim licima, državljanima Bosne i Hercegovine i pravnim licama registriranim u Bosni i Hercegovini, koja mogu izdati zakonski validnu fakturu za isporučenu uslugu, mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Udruženje Mreža za izgradnju mira, sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina raspisuje Javni poziv za potrebe angažovanja voditelja_ice istraživanja „Pokazatelja otvorenosti opština/općina/gradova za podršku i saradnju sa zainteresiranom javnosti“. Istraživanje se provodi u okviru implementacije USAID projekta Snaga lokalnog.

Angažman voditelja_ice Istraživanja podrazumijeva sljedeće:

 • Pregled i po potrebi unaprijeđenje postojeće metodologije;
 • Izrada plana aktivnosti provođenja Istraživanja i razvijanje vremenskog okvira provođenja istraživanja;
 • Provođenje istraživanja na području opština/općina/gradova: Stari Grad, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Ilidža,  Hadžići, Visoko, Doboj, Mrkonjić Grad, Posušje, Fojnica, Živinice, Drvar, Žepče, Livno, Novi Travnik
 • Obrada i analiza prikupljenih podataka;
 • Pisanje Izvještaja o otvorenosti opština/općina/gradova za podršku i saradnju sa zainteresiranom javnosti u navedenim gradovima/općinama/opštinama;
 • Prelom i dizajn elektronske verzije publikacije; 

Na poziv Mreže predstavljanje Izvještaja u javnosti, putem konferencije i gostovanja u programima medijskih kuća;

 • U svim fazama istraživanja kontinuirana komunikacija sa koordinatorom_com snaga lokalnog, kao i menadžericom projekta Snaga lokalnog, ispred Udruženja Mreža za izgradnju mira;

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema društvenog smjera;
 • Minimum 5 godina iskustva na pozicijama koje se tiču dizajna, provođenja i vođenja istraživanja u oblasti otvorenosti vlasti i participativnih i direktnih oblika demokratije;
 • Iskustvo u kreiranju metodologije društvenih istraživanja;
 • Iskustvo u vođenju istraživačkih timova i kompleksnih istraživačkih projekata;
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket i aplikacija koje se koriste u radu na daljinu – Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugi alati namenjeni za interakciju učesnika u online okruženju);
 • Poznavanje korištenja i obrade podataka relevantnih softwerskih programa;
 • Vještine analize i sumiranja informacija;
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije;
 • Odlično poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi u oblasti otvorenosti vlasti i participativnih i direktnih oblika demokratije;
 • Prethodna saradnja sa predstavnicima lokalnih uprava u BiH.

Rok za obavljanje poslova:

Rok za finaliziranje Istraživanja je kraj juna 2024. godine, što znači da za provođenje svih faza ovog istraživanja voditelj_ica istraživanja ima na raspolaganju 6 mjeseci.

Ukupan raspoloživi budžet po ovom javnom pozivu iznosi BAM 17.000,00.

 • Ukoliko je ponuđač fizičko lice ovaj iznos pokriva sve poreze i doprinose koje je naručilac posla obavezan da isplati,  a ukoliko je  ponuđač pravno lice ovaj iznos sadrži PDV.
 • Svi troškovi istraživanja trebaju biti uključeni u ponudu.

Rok za dostavu ponuda je 15. 12. 2023. godine do 23: 59h na info@snagalokalnog.ba sa naznakom Municipality Index Snaga lokalnog.

Dodatni informacije za dostavu ponuda:

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog” ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni  razvoj (USAID).

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima