Konkurs za honorarni angažman predavača/predavačice na kursevima informatike – Udruženje mreža za izgradnju mira

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za honorarni angažman predavača/predavačice na kursevima informatike

Ukoliko volite fleksibilnost u radu i motivira vas praćenje napretka u znanju i razumijevanju predmeta koji predajete, posjedujete obrazovanje i/ili iskustvo u oblasti informatike, ohrabrujemo vas da aplicirate za honorarni angažman predavača/predavačice na kursevima informatike u Nahli.

OPIS POSLA I USLOVI APLICIRANJA

Honorarni predavač/predavačica bit će angažovan/a na kursevima poznavanja rada na računaru, kursevima iz Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint), uz mogućnost proširenja nastavnih predmeta shodno znanju i iskustvima odabranog aplikanta/ice.

Svi navedeni kursevi su namijenjeni odraslim osobama (16+) i usklađeni su s principima andragogije. Dinamični su i interaktivni i realizuju se u malim grupama, online i u učionici (CEI Nahla Sarajevo, Džemala Bijedića 122).

Uslovi:

  • završen fakultet (Prirodno-matematički fakultet – informatika i matematika, Elektrotehnika, Fakultet informacionih tehnologija ili drugi srodni fakultet na bilo kojem univerzitetu);
  •  poželjno predavačko iskustvo.

Poželjne karakteristike:

  • iskustvo u struci na poslovima predavača/ice,
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

PRIJAVA NA KONKURS

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam:

  • svoj CV s naznakom “Prijava za angažman predavača/ice na kursevima informatike”

Prijave se obrađuju odmah po prijemu aplikacije, a konkurs je otvoren do 5. decembra 2023. do 12.00h. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor bit će pozvani/e na intervju.

Za sve dodatne informacije javite se na e-mail: posao@nahla.ba ili telefon 033/710-650

nahla.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima