back to top

KOORDINATOR /ICA U PROJEKTU JAČANJA PORODICE – Udruženje mreža za izgradnju mira

Lokacija: Mostar (1 pozicija)

Vođenje porodica uključenih u Program, primjena svih preporučenih procedura i alata za vođenje slučaja, izvještajni i konsultativni sastanci sa voditeljima slučaja u Centru za socijalni rad. Učešće u izradi godišnjeg plana rada, timsko rješavanje tekućih problema. Podrška menadžmentu u domeni kontakata sa potencijalnim i postojećim partnerima, kreativan doprinos obogaćivanju sadržaja programa i aktivno učešće u svim aktivnostima u projektu. Odgovornost za vođenje stručnih saradnika_ica u projektu jačanje porodice.

 • Radi na identifikaciji slučajeva djece koja su u riziku od gubitka zaštite od svojih porodica porijekla kroz različite resurse.
 • Sa članovima tima vrši procjenu porodice i u skladu sa kriterijima postavljenim u Programu, te vrši uključivanje novih porodica u projekta.
 • Priprema planove razvoja porodice (roditelja i djece), uz aktivno učešće roditelja/staratelja, djece i multidisciplinarnog tima.
 • Učestvuje u godišnjem procesu planiranja programa.
 • Učestvuje u radu lokacijskog menadžment tima.
 • Prikuplja redovno informacije o različitim pokazateljima kao što je definirano u M&E planu programa i izvještava o istim
 • Rukovodi radom direktno podređenih uposlenih, stara se o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju, postavlja radne ciljeve i ocjenjuje njihov radni učinak.
 • Efikasno provodi HR procese, uz podršku HR odjela, a koji se odnose na direktne saradnike_ice.
 • Redovno prati najnovija dostignuća u području socijalnog rada, kao i promjene u nacionalnom zakonodavstvu, politike i prakse koje se odnose na djecu u ciljnoj grupi.
 • Podatke iz svakodnevnog rada sa porodicama i saradnicima u programu analizira sa svrhom uočavanja mogućih načina poboljšanja vrste i kvalitete usluga koje Program pruža.
 • Visoka stručna sprema (minimalno 180 ETCS bodova) iz oblasti: psihologija, pedagogija, socijalni rad, defektologija.
 • Dokzane lidrske vještine
 • Vještine vođenja i izvještavanja o projektima
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru

Oglas ostaje otvoren do    05.04.2024. godine. Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba

Ili na adresu SOS – Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Semira Frašte b.b., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju KOORDINATOR_ICA U PROJEKTU JAČANJA PORODICA – MOSTAR“

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/ Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima