back to top

Nove smjernice za urodijagnostiku i neurodijagnostiku u izradi smjernica za internističke i kardiološke pacijente.

Na redovnom sastanku ministra zdravstva Kantona Sarajevo Enisa Hasanovića sa direktorima javnih zdravstvenih ustanova u KS, prisustvovali su članovi Radnih grupa koje rade na koordinaciji sistema upućivanja pacijenata.

Planira se omogućavanje elektronskog upućivanja pacijenata na veće nivoe zdravstvene zaštite po dijagnozama, uz reviziju smjernica iz drugih zemalja od strane nadležnih organa prije implementacije u naš sistem.

Na sastanku su doneseni zaključci o preoperativnoj pripremi djece u Domu zdravlja, formiranju Radnih grupa za smjernice dijagnostike i obrade pacijenata, te problemima nepotrebnog upućivanja na dodatne pretrage.

Ministar Hasanović će održati sastanak sa relevantnim institucijama kako bi se popravilo stanje u vezi sa vakcinacijom djece i organizacijom pedijatrijske službe u Domu zdravlja, kao i unaprijedila koordinacija specijalista kroz različite ustanove.

Izvor: ( www.tvsa.ba / Znamo.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima