back to top

Okerić: “Historija je ključna za razumijevanje naših trenutnih problema i vodilja za bolju budućnost”

Epohalna edicija “Historija Bosne i Hercegovine“, izdanje u šest tomova Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, koje predstavlja prvu institucionalnu historiografsku sintezu u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, predstavljena je u sarajevskoj Vijećnici.

Riječ je o generacijskom projektu, kako ga autori nazivaju, a na kojem su aktivno radili posljednje dvije i po godine. Posebna vrijednost djela je svakako to što su ga pisali domaći autori, odnosno 47 doktora nauka, devet urednika, a stručno mišljenje na rukopis dalo je 11 recenzenata.

Glavni i odgovorni urednik izdanja i direktor Instituta za historiju UNSA, Sedad Bešlija, istakao je da se pola vijeka čekalo na sintezu historije Bosne i Hercegovine.

“Najveća vrijednost edicije je u činjenici da do sada u historiji istraživanja u BiH nismo imali sintetizirano, zaokruženo znanje o prošlosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Prvi put Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa mnogim autorima i saradnicima iz 17 institucija iz cijele države, uhvatili smo se u koštac ovakvog projekta. Danas sa zadovoljstvom predstavljamo javnosti da smo došli do kraja“, kazao je Bešlija.

Ističući da edicija uključuje sva saznanja o historiji BiH od prahistorije do recentne prošlosti do Dejtonskog sporazuma.

Bešlija je ovom prilikom pohvalio rad Instituta za historiju u proteklim godinama, te je kazao da u toj ustanovi godišnje imaju više od osam izdanja.

“Važno je pratiti zvanične naučnoistraživaćke institucije, a Institut za historiju već 64 godine bdije nad tim naučnim standardima i na taj način pristupa prošlosti. Svjedoci smo da ima svakakvih pristupa, a najgori su oni mitološki, koji zbunjuju i struku i opću čitalačku publiku“, zaključio je Bešlija.

Viši naučni suradnik Instituta za historiju i jedan od autora i urednika ove edicije, Dženita Sarač-Rujanac, istakla je da je već decenijama postojala potreba za sintezom i pristupačnom historijom BiH koja će dati odgovore na otvorena pitanja, a da je to upravo ova edicija.

Naglasila je da ova edicija uključuje sve epohe, uključujući i 90-te godine prošlog stoljeća sa novim podacima koji su inkorporirani u ovo kapitalno djelo.

Enes Dedić, jedan od autora i urednika edicije je istakao da je značaj djela u tome što u BiH do sada nije postojala naučno utemeljena studija koja bi predstavljala kompletan historijski razvoj na prostoru BiH.

“Historija BiH je pisana u okviru manjih edicija, ali najčešće se radilo o tome da je nisu pisali historičari koji se primarno bave historijom BiH, već je to bio najčešće plod pokušaja stranaca da pišu historiju BiH. Jedno od tih izdanja su pisali ljudi koji nisu historičari, ali je u javnosti imalo odjek zato što ranije nije bilo nekih ukoričenih sinteza i misli o razvoju politike, društva i ekonomije na ovim prostorima“, kazao je Dedić.

Očekuje se da će svim zainteresiranim ovo djelo biti dostupno do kraja januara, a već ga je moguće naručiti na web-shopu Instituta za historiju ili putem e-maila, dok će do kraja godine narudžbe biti moguće po promotivnoj cijeni od 200 KM.

Edicija se sastoji od šest tomova (oko 2.250 stranica) naslovljenih: “Prostor Bosne i Hercegovine u prahistoriji i antici, “Srednjovjekovna Bosna“, “Bosna u osmansko doba“, “Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba“, “Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (1918-1945) i “Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (1945-1995)“.

Priliku da se prigodnim govorom obrati uvaženom naučnom skupu imao je i predsjedavajući Skupštine KS, Elvedin Okerić, u ime ovog kantonalnog zakonodavnog tijela koje je finansijski podržalo ovaj epohalni projekt.

“Po prvi put imamo na jednom mjestu višestoljetnu historiju BiH iz pera domaćih autora. Iza nje stoji najvažnija institucija u državi koja se bavi historijskom naukom”, kazao je na početku svog obraćanja Okerić.

Naglasio kako nas historija ne uči samo šta i kako se nešto desilo, već da je ona ključna za razumijevanje naših trenutnih problema i vodilja kako da svi zajedno imamo bolju budućnost, zvog čega njeno poznavanje predstavlja nemjerljiv doprinos našoj svjetlijoj budućnosti.

“Ovaj projekt nas vodi kroz ključne procese koje je ova zemlja prošla sve njene uspone i padove, velike pobjede i mnogobrojne žrtve koje su generacija Bosanaca i Hercegovaca dale za svjetliju budućnost i za njenu nazivanost. Sa ovim projektom mi smo postavili temelje daljim naučnim istraživanjima koji mogu obogatiti našu spoznaju ali više nikad neće morati počinjati od početka jer ova sinteza je to učinila”, potcrtao je predsjedavajući Okerić.

Dodao je i da atomskom vremenu u kojem živimo, kada je tehnologija uzela primat nad svima nama, vrlo je važno vraćati se vrijednostima humanizma kroz humanističke discipline kakva je historija jer one proizvode humanističke vrijednosti prijeko potrebe za preživljavanje čovjeka u današnjem svijetu koji je često dezorijentiran.

Izvor: Vlada KS

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima