Početna NAJNOVIJE AKTUELNO OSA se oglasila povodom političkih pritisaka

OSA se oglasila povodom političkih pritisaka

81
0
DIJELI

Saopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:

– OSABiH sve svoje aktivnosti provodi u skladu sa Zakonom o OSA-i BiH. Shodno tome, Agencija prikuplja podatke o svim prijetnjama po sigurnost BiH. U prijetnje po sigurnost BiH spadaju: prijetnje teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku, osnovama ekonomske stabilnosti BiH, kao i prijetnje po globalnu sigurnost, a koje su štetne i po BiH.

O svim prikupljenim podacima, Agencija kontinuirano i pravovremeno obavještava institucije u BiH. U skladu sa Zakonom o OSA-i BiH, Agencija ostvaruje maksimalnu saradnju sa domaćim institucijama, te asistira prilikom obavljanja poslova iz djelokruga tih institucija.

Također, organi BiH (Parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSA-e BiH i Izvještajno- obavještajni odbor pri Vijeću ministara BiH), koji prate rad Agencije, su redovno informirani o svim pitanjima iz njihove nadležnosti.

Agencija ostvaruje punu saradnju sa partnerskim službama, kako sa onima u regiji, tako i sa onima u Evropi i svijetu, s ciljem ustupanja i razmjene obavještajnih podataka iz njene nadležnosti.

Bez obzira na sve napade i pritiske Agencija će nastaviti odlučno, predano i profesionalno da izvršava svoje zakonske dužnosti i zadatke. Nastavit će saradnju sa svim organima u BiH s ciljem ustupanja obavještajno-sigurnosnih podataka, te asistirati istim u provođenju njihovih zakonskih nadležnosti.

Također, Agencija će nastaviti sarađivati sa tužilaštvima na svim nivoima s ciljem obavještavanja istih o počinjenim krivičnim djelima ili preventivno obavještavati o namjerama da se izvrše krivična djela.

U skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, Agencija će procijeniti potrebu obavještavanja javnosti o prijetnjama kojima je izložena BiH i svi njeni građani.

DIJELI