back to top

POTREBAN VEĆI BROJ TERENSKIH ANKETARA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG I TUZLANSKOG KANTONA! – Udruženje mreža za izgradnju mira

CREDI centar traži veći broj terenskih anketara (M/Ž) za ankete koje planiramo provesti u narednom periodu. U potrazi smo za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na budućim anketama. Pored toga, nudimo mogućnost obavljanja prakse, sticanja iskustva, obuka i uključivanja u druge aktivnosti CREDI centra.

Odjel za prikupljanje podataka CREDI centra pruža visokokvalitetna rješenja prikupljanja, mjerenja i analize izvornih podataka, osiguravajući održavanje kvalitete. Više o ovom odjelu možete pročitati na linku: CREDI Odjel za prikupljanje primarnih podataka.

Opis posla i zadaci anketara CREDI centra Od anketara očekujemo da, u skladu sa svojim kompetencijama i znanjima stečenim tokom obuke, aktivno učestvuju u realizaciji istraživanja i prikupljanju podataka kroz ličnu komunikaciju sa ispitanicima na terenu.

Specifični zadaci anketara CREDI centra uključuju:

 • Redovna komunikacija sa terenskim koordinatorom i predstavnicima CREDI centra uz pravovremeno izvještavanje o radu na terenu
 • Učešće u treninzima i obukama za anketare organizovanim od strane CREDI centra (obavezno prisustvo obuci za angažman)
 • Kontaktiranje ispitanika i anketiranje uživo na definisanom terenu uz upotrebu kompjuterske opreme i/ili papira i olovke ili putem telefonskih ili video poziva
 • Postupanje u skladu sa definisanim procedurama, uz odgovorno i profesionalno rukovanje opremom i istraživačkim materijalima
 • Ljubazna i profesionalna komunikacija sa ispitanicima različitog etničkog, religijskog, obrazovnog, seksualnog, spolnog, socioekonomskog statusa, opredjeljenja i porijekla, uz poštivanje njihovih prava i privatnosti
 • Davanje jasnih uputa i pojašnjenja ispitanicima prilikom popunjavanja anketnih formi i obrazaca, te asistiranje i objašnjavanje pitanja u upitniku
 • Sistematičan pristup u provjeri ispravnosti unesenih odgovora i adekvatnosti uslova odgovaranja, te odgovoran odnos u sigurnom i organizovanom tretmanu popunjenih upitnika

Profil kandidata

Prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Posjeduju dobre komunikacijske i organizacijske vještine, otvoreni i spremni na profesionalnu komunikaciju sa nepoznatim ljudima
 • Fleksibilnost i spremnost na poslove koji zahtijevaju lične susrete i komunikaciju sa nepoznatim ljudima; poželjno (ali ne i nužno) prethodno iskustvo na sličnim poslovima
 • Visok nivo sistematičnosti, opreznosti i odgovornosti u radu
 • Poznavanje rada u MS Office paketu i sa Android i IOS operativnim sistemima
 • Prednost će imati kandidati koji posjeduju osnovna znanja iz prikupljanja podataka u društvenim naukama
 • Prednost će imati kandidati koji poznaju engleski jezik
 • Sposobnost rada u timu
 • Poželjno (ali ne i nužno) posjedovanje vozačke dozvole za kategoriju B

Lokacija rada i period trajanja zadatka Tražimo anketare sa područja Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona. Obim posla i dinamika rada bit će dogovoreni sa odabranim kandidatima.

Način prijavljivanja Ukoliko smatrate da posjedujete potrebne vještine za obavljanje poslova terenskih anketara, pozivamo Vas da se prijavite putem linka: Otvorene pozicije za posao.

Nakon apliciranja, kontaktirat ćemo sve one koji ispunjavaju uslove u najkraćem roku. Napominjemo da je moguće da ćemo Vas kontaktirati za angažman nakon izvjesnog vremena, u zavisnosti od potrebe za anketarima na Vašem području.

Više informacija o našem centru možete pronaći na CREDI, a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ikurtovic@credi.ba ili na broj telefona +38733205859.

credi.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima