back to top

Projekat EU4DigitalSME pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH – Poslovni časopis.

U prostorijama Europe House održana je konferencija pod nazivom „Digitalna transformacija i nove poslovne prilike za mala i srednja preduzeća“. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti konsultantske kuće Luvent iz Njemačke, koja je radila na edukaciji o digitalnoj transformaciji i pružanju rješenja za izazove održivog ekonomskog, društvenog i ekološkog razvoja u kompanijama u BiH.

Ovaj događaj je organizovan kao dio projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME“ koji sufinansiraju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

„Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća ključna je za ekonomski napredak i pripremu za budućnost. Kompanije iz BiH, koje posluju s globalnim partnerima, ovise o digitalnim rješenjima koja omogućuju i unapređuju partnerske odnose. Iako su inovacije i digitalna rješenja neophodna, mnoge kompanije ne znaju kako ih samostalno implementirati.

Zbog toga smo se fokusirali na podizanje svijesti i obuku, pružajući priliku više od 700 kompanija da nauče o digitalnim rješenjima. Uz podršku partnera Luvent Consultinga i stručnjaka iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i BiH, pomogli smo preduzećima da razumiju i provedu procese digitalizacije”, istakla je Eva Näher, programska menadžerica u GIZ BiH.Projekat EU4DigitalSME pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH - Poslovni časopis.

Učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa najefikasnijim tehnikama i metodama primjene alata za prenošenje znanja, te da čuju primjere dobre prakse u digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

„Cilj je bio raditi na podizanju svijesti i važnosti digitalizacije i transformacije preduzeća, kao i inovacija. Shvatili smo da moramo biti vrlo konkretni i efikasni kako bismo privukli pažnju preduzeća, te da sve edukacije moraju biti praktične i primjenljive. Osim organizovanja konferencija, radili smo i na webinarima i praktičnim treninga koji su pokazali ljudima iz preduzeća kako mogu unaprijediti poslovanje. Također, sproveli smo dvije studije o prihvatanju digitalizacije i transformacije u BiH, te dvije studijske posjete za razmjenu znanja između Hrvatske i BiH. Planirana je i razmjena znanja između Njemačke i BiH”, izjavio je Siniša Begović, voditelj projekta u Luvent Consulting GmbH.Projekat EU4DigitalSME pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH - Poslovni časopis.

Kompanija SunsetPro d.o.o. je jedna od firmi koja je unutar projekta EU4DigitalSME primijenila digitalna rješenja. Mevlida Tabaković, voditeljica projekta digitalne transformacije u kompaniji SunsetPro d.o.o., ističe da je na početku bilo izazovno, ali da je rad sa konsultantima značajno pomogao.

„Prije samog procesa digitalne transformacije, svijestili smo naše zaposlenike o potrebi za novim programima u kompaniji. Naša firma, osnovana 2022. godine, se bavi izradom i montažom pergola, tendi i modernim ustakljivanjem bašti. Na početku smo mislili da ćemo aplicirati, dobiti sredstva i to je to. Ali ubrzo smo shvatili da je proces složeniji i zahtjevniji, te da ne možemo sami to izvesti. Sa podrškom konsultanata, otkrili smo probleme koje je bilo potrebno riješiti i shvatili da moramo integrisati naš sistem sa CRM-om. Iako je to bilo izazovno bez iskustva, uspjeli smo uz pomoć konsultanata. Nakon obuke, angažovali smo firmu koja nam je pomogla da digitalizujemo naše poslovanje na jednoj platformi, što ga je učinilo efikasnijim i praktičnijim.“, objasnila je Tabaković.Projekat EU4DigitalSME pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH - Poslovni časopis.

Evropska unija i vlada SR Njemačke podržavaju inovativne tehnologije, vještine i usluge kroz projekt „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, čime doprinose stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih preduzeća u konkurentnim sektorima u BiH. Vrijednost projekta je 6,1 milion EUR, a osim finansijske podrške kompanijama u BiH, značajna je bila i konsultantska pomoć u pronalaženju efikasnih rješenja za bolje poslovanje i ulazak na evropsko tržište.

Više informacija o projektu ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, možete pronaći na web stranici https://eu4digitalsme.ba/

Objava EU4DigitalSME projekat pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH pojavila se prvi puta na Business Magazine.

Izvor: ( business-magazine.ba / Znamo.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima