back to top

SARADNIK/CA za finansije i administraciju na projektu – Udruženje mreža za izgradnju mira

1 pozicija (80% radnog vremena)

Lokacija: Sarajevo

Saradnica na projektu za finansije i administraciju je odgovoran/na za finansijski i administrativni aspekt provođenja projekata, uključujući nabavke, te pripremu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja. On/ona obezbjeđuje da se prema lokalnom i državnom zakonu i propisanim politikama, te prema SOS finansijskim standardima na transparentan i korektan način planira i prati utrošak odobrenih budžetskih sredstava unutar projekta

 • Prati potrošnju budžetskih sredstava projekta na dnevnom nivou;
 • Izrađuje mjesečni i kvartalni plan potrošnje;
 • Izrađuje mjesečni, kvartalni i godišnji finansijski izvještaj u formatu i prema zahtjevima donatora;
 • Priprema godišnji budžet projekta i plan likvidnosti u skladu sa projektnim dokumentima i ugovorom sa donatorom;
 • Osigurava tehničku ispravnost budžeta po odobrenom kontnom planu;
 • Osigurava pravovremeno finansijsko izvještavanje u skladu sa zahtjevima donatora;
 • Na vrijeme upozorava Projekt menadžera ukoliko postoje uštede ili su pojedine budžetske linije prekoračene, te predlaže odgovarajuće mjere;
 • Obezbjeđuje urednu finansijsku dokumentaciju na uvid internoj i eksternoj kontroli, te priprema dokumentaciju za audit;
 • Projektnu finansijsku dokumentaciju odlaže i arhivira na odgovarajući način (po zahtjevima donatora);
 • Obezbjeđuje uspostavljanje i praćenje inventurne liste opreme i namještaja kupljene sredstvima projekta;
 • Provodi procese nabavki roba i usluga u skladu sa projektnim potrebama, a na osnovu zahtjeva donatora i procedure nabavke SOS DS BiH;
 • Podržava realizaciju aktivnosti kroz administrativno-logističku podršku (osigurava osvježenje, smještaj, nabavku materijala).
 • Učestvuje u projektnim sastancima tima i učestvuje u realizaciji aktivnosti;
 • Predlaže poboljšanja u radu;
 • Promovira i pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS- u.
 • Ekonomski fakultet (VSS), sa najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Osnovno znanje engleskog jezika
  • Vještine rada na računaru (MS office)
  • Vozačka dozvola B kategorija
  • Vještina postavljanja prioriteta
  • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

Oglas ostaje otvoren do 05.04.2024. godine. Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba

Ili na adresu SOS – Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Semira Frašte b.b., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA za finansije i administraciju na projektu“

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/ Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima