back to top

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja KS održat će trodnevni štrajk upozorenja

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Sarajevo organizovat će štrajk upozorenja koji će biti održavan tri dana uzastopno u trajanju po dva sata zbog, kako navode, višegodišnjeg maćehinskog odnosa Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Vlade KS prema radnicima u javnim ustanovama predškolskog odgoja i javnim ustanovama osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Štrajk će biti održavan od 29. do 31. januara 2024. u vremenu od 7.30 do 9.30 sati.

Među ostalim razlozima za pokretanje štrajka su kršenja odredbi zakona i Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a Ministarstvo za odgoj i obrazovanje stalno pokušava da uskrati stečena prava radnika.

Sindikat je nezadovoljan što višemjesečni pregovori o povećanju koeficijenata svim radnicima za 15 posto nisu uspješno završeni i ističe važeći Kolektivni ugovor, dok je radnicima u zdravstvu, organima uprave i ustanovama socijalne zaštite već ugovoren rast plata po dvije osnove i povećan obim prava navedenih radnika.

Štrajk je zakazan i zbog nepokretanja procedure pregovora za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo budući da važeći ističe 30. aprila 2024., te zbog toga što su plate radnika u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja veće za 50 posto u odnosu na plate radnika u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS.

Osim toga iskazuju nezadovoljstvo što će radnici sa najnižim primanjima od januara 2024. imati manju platu u odnosu na decembar 2023., zbog odbijanja isplate pomoći po Uredbi Vlade FBiH prosvjetnim radnicima, te zbog ignorisanja i nepodržavanja zahtjeva da prosvjetnim radnicima bude omogućen beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima.

Zahtjevi Sindikata su strogo poštivanje zakona i Kolektivnog ugovora, zatim da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje odmah prestane ugrožavati stečena prava radnika, te povećanje koeficijenata svih radnika za najmanje 10 posto.

Također traže pokretanje procedure pregovora za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i potpisivanje istog najkasnije do 30. aprila 2024. pri čemu se sva stečena prava radnika ne smiju umanjivati a sve odredbe Kolektivnog ugovora (plate, naknade plata i naknade koje nemaju karakter ličnih primanja) ne mogu biti ugovorene da budu manje od utvrđenih za radnike u organima uprave, Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, ustanovama socijalne zaštite, policiji, srednjem i visokom obrazovanju i ustanovama kulture.

Sindikat insistira da se plate radnika u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo odmah izjednače sa platama radnika u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, da najniža plata bude uvećana za 10 posto od 1. januara 2024., da se odmah ugovori povećanje plata nenastavnog osoblja na osnovu ocjene o radu kao što je to ugovoreno za radnike u organima uprave, te da se odmah prestane sa administrativnim reformama koje bespotrebno opterećuju rad vrtića, škola i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa djecom/učenicima.

Nadalje, traže da se uradi novi prijedlog teksta Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje uz učešće predstavnika Sindikata u radnoj grupi te da Vlada iste ne donese bez saglasnosti Sindikata, da se isplati pomoć po uredbi Vlade FBiH, da se prosvjetnim radnicima dodijeli status službenog lica, beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima, te promjenu zastarjelih i obimnih nastavnih planova i programa što podrazumijeva reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih časova, saopćeno je iz Sindikata.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima