back to top

SOS MAMA / RODITELJ – Udruženje mreža za izgradnju mira

Lokacija: Gračanica

SOS mama/roditelj brine o djeci bez roditeljskog staranja u SOS Dječijim selima BiH. Briga o djeci podrazumjeva brigu o njihovom zdravlju, sigurnosti, obrazovanju, socijalizaciji, emotivnom razvoju i svim drugim potrebama za normalan psihofizički rast i razvoj u SOS porodicama u porodičnom okruženju.

 • Vodi svoju SOS porodicu i brine o domaćinstvu u saradnji sa još jednom SOS mamaom /roditeljem
 • Živi i radi u SOS porodičnim kućama ili stanovima
 • Odgaja ih i stvara čvrst emotivan odnos unutar porodičnog okruženja
 • Brine o zdravlju, sigurnosti i školovanju djece/mladih
 • Raspolaže porodičnim budžetom, u skladu sa pravilima organizacije, potrebama porodice i svakog djeteta, u skladu sa prosječnim životnim standardom zajednice
 • Redovno priprema obroke i održava higijenu kuće
 • Pridržava se i promovira Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u
 • Stabilno i dugoročno zaposlenje
 • Sva prava iz radno pravnih odnosa definiranih zakonom o radu i posebnim odlukama organizacije
 • Podršku u ličnom i profesionalnom razvoju
 • Podršku stručnog tima za razvoj djece, mentorstvo SOS roditelja, te profesionalnu superviziju
 • Osiguran smještaj u SOS Dječijem selu (porodična kuća) ili u zajednici – troškove održavanja i režija pokriva organizacija
 • SOS porodični budžet – SOS roditelj upravlja mjesečnim budžetom koji osigurava organizacija
 • Minimalno srednjoškolska stručna sprema (SSS)
 • Poželjno je prethodno iskustvo i izrazita motiviranost za rad sa djecom
 • Prednost imaju kandidatkinje u dobi između 28 i 50 godina starosti, imajući u vidu zahtjeve koji se odnose na obavljanje poslova iz ovog oglasa
 • Spremnost za život i rad u SOS Dječijem selu ili u zajednici
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje iz oblasti odgoja djece
 • Spremnost na dugoročnu posvećenost organizaciji

Oglas ostaje otvoren do 18. aprila 2024. godine. Prijave sa biografijom koja dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba sa naznakom „Aplikacija za poziciju SOS MAMA/RODITELJ“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/ Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima