back to top

Tražimo finansijskog/u menadžera/icu – Udruženje mreža za izgradnju mira

Tuzlanski otvoreni centar objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava na poziciju Finansijski/a menadžer/ica.

Trajanje javnog poziva: do 30.01.2024. godine

Naziv:

Finansijski/e menadžer/ica – jedna osoba

Dužina trajanja angažmana:

Od 01.02.2023. do 31.03.2025. godine (angažman na period u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima uz mogućnost produženja angažmana po okončanju projekata)

Status: Ugovor o radu

Pozadina:

Tuzlanski otvoreni centar (TOC) je osnovan odlukom Osnivačke skupštine 27. decembra 2015., a formalno registriran 13. januara 2016. godine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao nezavisno, vanstranačko i neprofitno udruženje, radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici. Kao takva je prva i jedina formalna organizacija na području Sjevero-Istočne Bosne koja zagovara i promoviše ljudska prava LGBTI+ osoba. Tuzlanski otvoreni centar živi i radi u heteronormativnom, patrijarhalnom i neinformisanom društvu. Ovakvo okruženje stavlja lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTI+) osobe u deprivilegovani položaj u svim sferama života. LGBTI+ osobe još uvijek nisu ravnopravne_i kao heteroseksualne osobe. Prisustvo homofobije, bifobije i transfobije je institucionalizirano, a prakse diskriminacije, potlačivanja i nasilja uveliko narušavaju mentalno i fizičko zdravlje, i sigurnost LGBTI+ osoba u našem društvu. Od svog osnivanja, TOC je radio u dva harmonizirana pravca: sarađujući sa institucijama i organizacijama civilnog društva, stvarajući mrežu podrške LGBTI+ osobama u Tuzlanskom kantonu i osnažujući lokalnu LGBTI+ zajednicu kroz edukaciju, druženje i dijeleći svoj siguran prostor. S jedne strane se implementiraju zagovaračke aktivnosti čiji rezultati vode do osnaživanja institucija vlasti kako bi unaprijedile zaštitu ljudskih prava i nediskriminatorno pružile usluge LGBTI+ osobama, s druge strane se osnažuju LGBTI+ osobe i programi organizacija koje im pružaju sigurnost i podršku. U isto vrijeme TOC kontinuirano radi na osnaživanju svog tima kako bi adekvatno mogao pružiti servise LGBTI+ osobama kao ciljnoj skupini i postati most povjerenja između njih i resornih institucija i drugih organizacija.

O projektima:

Tuzlanski otvoreni centar simultano implementira više projekata i to:

– “Sloboda okupljanja kao srce borbe za LGBTI+ ravnopravnost” koji se implementira uz podršku Programa podrške ljudskih prava USAID/INSIPRE. Opći cilj projekta se odnosi na unapređenje sistema podrške LGBTI osobama u Tuzlanskom kantonu kroz edukacije, info sesije i izrade protokola sa javnim institucijama Tuzlanskog kantona. Projekat se bavi poboljšanjem položaja lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, kroz edukaciju predstavnika/ca lokalnih javnih institucija o LGBTI+ pitanjima kako bi na nediskriminatoran način pružale usluge LGBTI+ osobama, kao i širenjem mreže podrške LGBTI+ osobama kroz prilagođavanje programa rada njihovim stvarnim potrebama i problemima na području cijelog Tuzlanskog kantona.

– “SMART Balkans Core Grant” koji se implementira uz podršku Centra za promociju civilnog društva (CPCD). Opći ciljevi projekta su interni razvoj organizacije i unaprijeđenje života LGBTI+ osoba u tuzlanskom kantonu kroz edukacije, druženja za zajednicu i psihološku podršku. Osim navedenog, kroz projekat se radi na senzibilizaciji Institucija u TK za rad sa LGBTI+ osobama.

Namjena posla:

Radno mjesto postoji da bi se obezbijedilo redovno i adekvatno administriranje i finansijsko poslovanje, te izvještavanje o projektnim aktivnostima, u cilju strateške implementacije projekata.

Zadaci:

1. Redovno i adekvatno administriranje i finansijsko upravljanje projektom i projektnim aktivnostima i izvještavanje

2. Nadgledanje, planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija projektnih aktivnosti

3. Praćenje stanja projektnog budžeta, planiranje i provedba projektnih aktivnosti u skladu sa budžetskim stavkama, te redovno izvještavanje izvršnog direktora o utrošku

4. Uspostavljanje i redovno održavanje baze podataka koja sadrži detaljne informacije o projektu, njegovoj implementaciji i aktivnostima

5. Detaljno arhiviranje projektne dokumentacije u registratore projekta, te dostavljanje dokumentacije računovodstvenoj agenciji

6. Sekretarski i administrativni poslovi za izvršnog direktora i drugi finansijski i administrativni poslovi

7. Poslovne nabavke i dogovaranje drugih usluga za organizaciju

8. Odnosi sa javnošću vezani za projekat, online komunikacije (web, društvene mreže), opšti odnosi sa javnošću po nalogu izvršnog direktora

9. Ostali poslovi po nalogu izvršnog direktora

Znanje i kvalifikacije:

1. VSS, ekonomske i/ili srodne nauke

2. Poznavanje rada na računaru

3. Poznavanje engleskog jezika

4. Poznavanje pisanje prijedloga projektnog budžeta

Iskustvo:

Poželjno radno iskustvo od minimalno 2 godine.

Potrebni uvjeti i vještine:

1. Komunikacijske vještine

2. Organizacione vještine i sposobnost rješavanja svakodnevnih organizacionih situacija

3. Vještine potrebne za rad u civilnom sektoru

4. Sposobnost naučno-istraživačkog rada

5. Pripremanje finansijskih izvještaja o pojedinačnim projektnim aktivnostima, te posvećenost ciljevima i rokovima

6. Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

Molimo Vas da prijavu sa CV-om i motivacionim pismom dostavite na mail admir@toc.ba I tuzlanski.otvoreni.centar@gmail.com.

Nakon okončanja roka javnog poziva, samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani/ne i pozvani/ne na intervju.

toc.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima