back to top

Uk: Povećanje osnovice sa 330 KM na 385 KM

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk predstavio je danas na sjednici Skupštine KS Prijedlog budžeta za 2024. godinu u iznosu od 1.530.505.602 KM.

Uk je kazao da je Prijedlog obuhvatio sve zakonske obaveze Kantona Sarajevo, koje podrazumijevaju redovna mjesečna izdvajanja za naknade porodiljama i ostalim korisnicima socijalne zaštite, kao i naknade po osnovu prava boračke populacije, te drugih zakonskih prava.

Iskazao je opredjeljenje Vlade KS da budžet bude usvojen u tekućoj godini, kako ne bi morali usvajati odluku o privremenom finansiranju te kako bi u narednu godinu ušli relaksiraniji.  

– Ciljeve za narednu godinu smo podigli jako visoko. Protekle tri godine pokazale su hrabro kreiranje budžeta i s aspekta prihoda i rashoda, a tako je i ove – istakao je premijer.

Tvrdi da žele kreirati ozbiljan ambijent za investitore koji će ulagati u KS i ostvarivati dodatne prihode.

Uk je podcrtao da se Vlada Kantona Sarajevo u Nacrtu budžeta za 2024. godinu opredijelila za povećanje osnovice sa 330 KM na 385 KM, dok je u Prijedlog budžeta uvrstila dodatna sredstava na pozicijama bruto plaća i pripadajućih poreza za realizaciju kolektivnih sporazuma koje je pregovarala sa koordinacijom sindikata za kolektivne ugovore iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, socijale, unutrašnjih poslova i državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

– To smo uradili kako bi ublažili inflaciju i kako bi motivisali uposlenike da prate ambiciozne planove – naglasio je premijer.  

Posebno se osvrnuo na započetu digitalizaciju koja će imati ozbiljne zamahe u 2024. godini te je kazao da će njome biti obuhvaćeno 400 procesa.

Opredjeljenje te Vlade, dodao je, jeste i da ulaže u kapacitete pravosudnih ustanova, sudova i tužilaštava te će finansirati dodatna zaposlenja i materijalne troškove, s ciljem da ubrza  procese.

– Troškovi života su se uvećali i Vlada je odlučila da podigne stipendije za djecu boračke populacije sa 100 na 150 KM. Nastavit ćemo i stambeno zbrinjavati boračku populaciju i za tu  namjenu smo izdvojili 2,5 miliona KM – kazao je.

Također je najavio da ću narednoj godini osigurati sredstva za formiranje muzeja bivšeg logora “Kontiki” u Vogošći, kao i formiranje muzeja Armije RBiH u kasarni Zmajevac.  

– Investiramo u malu privredu, planirani dio budžeta je 8,8 miliona KM i bit će raspoređen po programima u opticaju. Proširit ćemo i programe prema bh. državljanima u inostratstvu. Za poljoprivredu je planirano oko 10 milina KM – kazao je.

Kapitalni projekti se, dodao je, odnose i na ulaganje u poslovne zone KS, gdje je planiran iznos od 7,5 miliona.

Govoreći o zdravstvu, Uk je kazao da će ulagati u prevenciju i unapređenje zdravlja građana te da je za tu namjenu planirano 2,5 miliona KM.

Uk je naglasio i da su budžetom predviđeni i kapitalni transferi za kulturu u iznosu od 6 miliona KM, koji će se usmjeriti u izgradnju muzeja umjetnosti Ars Aevi, kao i 10 miliona KM za kapitalne investicije za sport, kako bi vratili reprezentaciju u Sarajevo.

Između ostalog, najavio je i formiranje centra za unapređenje kvalitete usluga kako bi podigli kvalitetu komunalnih usluga na veći novo.

Dodao je da su planirana sredstva za jačanje javnog prijevoza, kao i komunalne privrede, unapređenje čistoće na javnim gradskim površinama, kao i sredstva za kapacitiranje robnih rezervi.

Uk je naglasio da su prvi put planirana i sredstva za sufinansiranje produženih boravaka u osnovnim školama, a značajna sredstva su izdvojena za rekonstrukcije škola, kupovinu udžbenika, te finansiranje rada Studentskog doma.

U okviru kapitalnih investicija, planirana je nabavka novih tramvaja te nabavka nove opreme za MUPKS i školovanje 250 novih kadeta.

– Planirana su, između ostalog, sredstava za kupovinu novih sofisticiranih uređaja za javne zdravstvene ustanove, kao i finansiranje nabavke pomagala za ratne vojne invalide, kao i pozicija za jačanje programa preventivne zdravstvene zaštite građana – istakao je.

U skladu s opredjeljenjem Vlade da se zadrži i unaprijedi kadrovska struktura u obrazovanju, policiji, sektorima socijalne zaštite, kulture i sporta, te javne uprave, planirana su i dodatna sredstva za plaće uposlenima u iznosu od 23 miliona KM, u skladu sa kolektivnim ugovorima i dogovorima sa sindikalnim organizacijama.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima