back to top

Unaprijedite poslovanje kroz implementaciju ISO standarda u BiH

Održavanje visokih standarda kvaliteta ključno je za uspjeh svake organizacije.

ISO standardi obuhvataju širok spektar oblasti, uključujući kvalitet, zaštitu okoliša, upravljanje bezbjednošću informacija, energetsku efikasnost, zdravstvene usluge, bezbjednost hrane, finansijske usluge, informacione tehnologije i mnoge druge oblasti. Upravo zbog toga, mnoge kompanije uvode  ISO standarde  kao sredstvo poboljšanja konkurentske sposobnosti kompanije  i povećanja zadovoljstva kupaca.

Implementacija ISO standarda može donjeti mnoge koristi organizacijama, uključujući:

  • poboljšanje efikasnosti,
  • povećanje konkurentnosti na tržištu,
  • unaprijeđenje reputacije
  •  zadovoljstvo kupaca,
  • kao i smanjenje troškova i rizika poslovanja.

S tim u vezi, ISO standardi – međunarodno priznati standardi kvaliteta, predstavljaju uslov za poslovnu saradnju i postizanje uspjeha u poslovanju. ISO standardi su alat koji organizacijama omogućava da postanu efikasnije, konkurentnije i održivije, dok istovrijemeno pružaju povjerenje i sigurnost njihovim zainteresovanim stranama. Implementacija ISO standarda nije samo poslovna obaveza, već i prilika za organizacije da postanu lideri u svojoj industriji i doprinesu pozitivnim promjenama u društvu.

Business Quality Certifications d.o.o. kompanija je certifikovana za:

  • Implementaciju  i certifikaciju ISO standarda 
  • Certifikaciju standarda hrane ( HACCP, IFS, GMP)
  • Obuke za interne i eksterne auditore iz oblasti ISO standarda i standarad za hranu
  • Deklarisanje prehrambenih proizvoda prema pravilniku BIH

Fokus kompanije jeste da isporuči ekonomsku vrijednost klijentima kroz kvalitet, zaštitu okoline, zdravlje, bezbjednost i unapređenje performansi.

Business Quality Certifications – kompanija za ISO standarde i sigurnost hrane, će vašem biznisu pružiti vrhunske usluge implementacije i certifikacije ISO standarda  kako biste dostigli  najviše standarde i ostvarili održivi uspjeh.

Implementacija ISO standarda

Implementacija ISO standarda pomaže organizacijama i kompanijama da unaprijede svoje poslovanje, povećaju produktivnost i poboljšaju konkurentnost na tržištu.

ISO standardi se baziraju na principima koji omogućavaju da kompanija uspostavi kvalitetan odnos sa kupcima, dobavljačima i zaposlenima te ostvari značajan napredak u pružanju usluga. Ključno je da prvo razumijete vaše specifične potrebe i ciljeve, a zatim se posvetite koracima za implementaciju ISO standarda.

Proces implementacije ISO standarda podrazumijeva:

1. Prvo i osnovno, kod uvođenja ISO standarda, bez obzira za koji standard ste se odlučili, je navesti razlog implementacije pomenutog ISO standarda. U zavisnosti od razloga koji Vas je pokrenuo za uvođenje ISO standarda odrediće se dužina trajanja samog projekta.

Sam proces implementacije ISO standarda bez obzira da li se radi o uvođenju jednog ili više standarda istovremeno može trajati od mjesec dana do godinu dana. Dužina ovog procesa najviše zavisi od zatečenog stanja samog preduzeća, spremnosti preduzeća i zaposlenih da odgovore na zahtjeve ISO standarda i naravno koliko je hitno dobijanje certifikata.

Često imamo situacije kada klijenti kažu hitno mi je dobijanje certifikata radi učestvovanja na tenderu da li možemo da dobijemo sam certifikat za mjesec dana ? Naš odgovor je da ! Uvijek postoji i ta mogućnost ali to zahtjeva veliko angažovanje konsultanata i njihovu sposobnost da po skraćenoj proceduri izvrše prilagođavanje samog načina poslovanja preduzeća sa zahtjevima ISO standarda.

Tako da, odgovor je jednostavan, možemo da vam uvedemo i izdamo certifikat za mjesec dana ali to zahtjeva veliko angažovanje kako samih konsultanata tako i svih zaposlenih u preduzeću.

2.Drugi korak je izbor konsultanata koji će raditi na samom procesu implementacije-uvođenja ISO standarda.

Prilikom odabira konsultantske kuće koja će sa vama raditi na uvođenju ISO standarda, važno je izvršiti pravi izbor jer sama primjena ISO standarda kao i mnogobrojni benefiti za preduzeće koje ima implementiran ISO standard zavisi upravo od kompetentnosti konsultanata, spremnosti da se posvete klijentu kao i brzini odgovora na sve vaše zahtjeve i pitanja, a sigurni smo da ih ima mnogo.

3. Treći i završni korak predstavlja izbor certifikacionog tijela – odnosno certifikacione kuće koja će izdati certifikat.

Na našem tržištu postoji veliki broj preduzeća koja vrše certifikaciju ISO standarda ali veoma je mali broj onih koji su akreditovani i odobreni od strane ISO svjetske organizacije. Jedino Vam akreditovane certifikacione kuće mogu izdati važeći certifikat koji je priznat kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Svi ostali certifikati se neće smatrati odgovarajućim i biće automatski poništeni.

Busines Quality Certifications sarađuje sa akreditovanim, svjetski priznatim certifikacijskim kućama koja su  priznate kako u našoj zemlji tako i svuda na svijetu. U svakom trenutku se može provjeriti da li je certifikat važeći i da li je potvrđen od strane same ISO svjetske organizacije i sa ovim certifikatom ste u potpunosti pokriveni.

Proces certifikacije

Business Quality Certifications d.o.o. izdaju certifikate koji su međunarodno priznati u svim zemljama.

Ukoliko želite da krenete sa procesom certifikacije za ISO standarde, najprije morate da popunite prijavu u kojoj ćete navesti obim certifikacije, standard za koji želite certifikaciju i osnovne informacije o vašoj organizaciji.

Priprema za certifikaciju

Ukoliko ispunjavate propisane zahtjeve, počinje faza certifikacionog audita. U toku certifikacionog audita obavlja se pregled dokumentacije klijenta i razumjevanja zahtjeva standarda.

Takođe, identifikuju se ključne performanse, procesi, ciljevi, kao i funkcionisanje sistema upravljanja.

Proces certifikacije

Kada su procesi i sistemi spremni za certifikaciju, sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za certifikaciju odgovarajućem certifikacionom tijelu koje posjeduje akreditaciju za željeno polje certifikacije.

Ovo uključuje podnošenje potrebne dokumentacije i plaćanje certifikacione takse.

Nakon što se zahtjev za certifikaciju podnese, certifikaciono tijelo će obaviti provjeru da li proizvod, proces ili sistem ispunjava zahtjeve ISO standarda.

Dodjela certifikata

Ukoliko certifikaciono tijelo utvrdi da vaša kompanija ili organizacija ispunjava zahtjeve standarda za certifikaciju, certifikat će vam biti dodijeljen.

Certifikat predstavlja međunarodno priznatu potvrdu vaše posvećnosti kvalitetu. On važi tri godine od dana donošenja odluke o njegovom izdavanju.

Nakon dodjele certifikata, organizacija treba da održava ispunjavanje zahtjeva standarda. Ovo uključuje redovne revizije i provjere da bi se osiguralo da se proizvodi, procesi ili sistemi i dalje izvode u skladu sa zahtjevima standarda.

Važnost certifikacije: Prednost na tržištu

Međunarodno priznati ISO standardi ne samo da poboljšavaju kvalitet vašeg poslovanja u BiH, već vam pružaju i prednost na tržištu. Certifikati pružaju dokumentovani dokaz o vašoj posvećenosti kvalitetu i važan su faktor prilikom učešća u javnim nabavkama ili izvoza proizvoda u EU.

Implementacija ISO standarda nije samo obaveza, već prilika da kompanije i organizacije postignu izvrsnost u svom poslovanju. Uvođenjem ISO standarda vaša kompanija se pravilno razvija i unapređuje svoje procese.

Sa druge strane, brine o svim aspektima zaštite životne sredine i o svojim zaposlenima, omogućavajući im bezbjednu i zdravu radnu sredinu.

Kompanija za ISO standarde i sigurnost hrane (BQC), sa svojim timom stručnjaka, pruža vrhunske usluge implementacije i certificiranja, pomažući organizacijama da ostvare održivi uspjeh i stvore povjerenje na tržištu.

Osigurajte kvalitetnu certifikaciju koja će unaprijediti vaše poslovanje, već danas.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima