back to top

Usvojen rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu i Rezolucija o osudi nasilja u pojasu Gaze i Izraela

Gradsko vijeća Grada Sarajeva započelo je usvajanjem Deklaracije o osudi nasilja protiv civila u pojasu Gaze i Izraelu, a na prijedloga gradskog vijećnika Tonija Vukadina.

Odlukom Gradskog vijeća, danas je formiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini koji će, već sredinom sljedećeg mjeseca, započeti s pripremnim aktivnostima.
Odlukama Gradskog vijeća, danas, su dobitnici priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ postali Gervasio Sánchez, Riccardo Muti te Francois Tanguy (posthumno), a dobitnici priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ Tea Temim te Goran Bubalo (posthumno).
Gradsko vijeće je, na prijedlog gradonačelnice, razmatralo i jednoglasno usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu. Rebalans je donesen, prije svega, radi uvrštavanja u budžet prihoda na osnovu ostvarene dobiti  JP Sarajevo d.o.o. u 2022. godini i namjenskih grantova drugih nivoa vlasti, te prenamjene kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i  uvrštavanja izdataka na koje se usmjeravaju ova sredstva.

Također,  uravnoteženi su i redovni prihodi Grada Sarajeva sa novim procjenama za period do kraja tekuće godine. Predloženi materijal je, prije usvjanja, izmijenjen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana koje su podnijeli gradonačelnica kao ovlašteni predlagač, te predsjedavajući Gradskog vijeća a koji je predložio da se u rebalansu Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu planiraju sredstva za podršku radu ženskim sportskim klubovima koji su ostvarili značajne sportske rezultate. Prihvaćeni su i amandmani Odbora za budžet i finansije, amandmani gradskog vijećnika Vedada Deljković te gradskog vijećnika Adija Škaljića koji je predložio planiranje sredstava za sufinansiranje izgradnju skate parka u Općini Novo Sarajevo još u ovoj godini. Odbor za budžet i finansije je također podnio amandmane koji su prihvaćeni, a među kojima je i planirannje sredstava za podršku KUD Lola a posebno za organizaciju sekcija u osnovnim školama.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, uz sugestiju gradskog vijećnika Dragana Stevanovića da se preispita odluka kako bi se dala mogućnost neformalnim grupama legalno korištenje imena Sarajeva uz ispunjenje određenih uslova.

Poslije uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Ademovića, podnosioca informacije, Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o realizaciji Odluke o pristupanju projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture „Tech4Green”. Zatim je pravobranilac Grada Sarajeva, kao obrađivač, obrazložio zaključke Administrativne i Komisije za Statut i akte, predložene s ciljem završavanja građenja objekta „Vidikovac” na Trebeviću. Poslije široke rasprave, donesen je zaključak kojim su zaduži JP Sarajevo i Pravobranilaštvo Grada Sarajeva da poduzmu određene aktivnosti s ciljem što skorijeg završavanja građenja objekta „Vidikovac” na Trebeviću i da o njihovoj realizaciji izvijeste Gradsko vijeće do sljedeće sjednice.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima