back to top

Vanjskog saradnika_cu na poslovima Eksperta_ice za Monitoring, evaluaciju i učenje (Monitoring, evaluation and learning – MEL) – Udruženje mreža za izgradnju mira

Udruženje Mreža za izgradnju mira, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Marka Marulića 2, na osnovu ukazane potrebe raspisuje konkurs za angažovanje vanjskog saradnika_ce na poziciju eksperta_ice za Monitoring, evaluaciju i učenje (Monitoring, evaluation and learning – MEL), u okviru projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama koji je finansiran od strane USAID-a.

Udruženje će u okviru ovog projekta raditi na jačanju postojećih lokalnih resursnih organizacija kako bi one unaprijedile saradnju između građana_ki, NVO, lokalnih vlasti i poslovnog sektora, uspjele mobilizirati postojeće resurse i radile na rješavanju izazova u razvoju svojih zajednica.

Osnovni zadaci:

 • Blisko sarađivati ​​sa menadžericom programa i osobljem angažiranim na provedbi projekta kako bi se osigurala pravilna implementacija postojećeg MEL plana;
 • Organizirati prikupljanje podataka i redovno ažurirati postojeće baze podataka;
 • Kontinuirano raditi provjere podataka na terenu sa relevantnim timovima;
 • Pružati podršku osoblju angažiranom na projektu i menadžmentu projekta u razvoju, ažuriranju i implementaciji planova praćenja i evaluacije u svim projektima koji su odobreni;
 • Pružiti tehničke smjernice, podršku i koordinaciju relevantnom programskom osoblju;
 • Pružiti pomoć grantijima (lokalnim resursnim organizacijama) u izradi MEL plan rada na osnovu postojećeg MEL plana za tekući projekat i osigurati njihovu implementaciju;
 • Doprinijeti dizajniranju/planiranju evaluacija, kao i razvoju projektnih zadataka za evaluaciju pojedinačnih projekata LRO.

Kvalifikacije:

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine ili važeća dozvola za rad u Bosni i Hercegovini;
 • Visoka stručna sprema;
 • Minimum 5 godina radnog iskustva u civilnom sektoru na istim ili sličnim poslovima (uz CV je potrebno dostaviti podatke o projektima i poslovima koji su obavljani u sklopu traženog radnog iskustva, te najmanje dvije osobe koje su bile supervizori_ce);
 • Najmanje dvije (2) godine iskustva u upravljanju informacijama i/ili MEL-planom;
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija;
 • Iskustvo u međusektorskoj saradnji;
 • Iskustvo u monitoringu i evaluaciji performansi organizacija;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket i aplikacija koje se koriste u radu na daljinu – Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugih alata namijenjenih interakciji učesnika_ca u onlajn okruženju);
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije;
 • Odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika (minimum C1 ili napredni nivo).

Ključne kompetencije i osobine:

 • Dijeljenje vrijednosti Mreže za izgradnju mira;
 • Prilagodljivost i spremnost na rad u timu;
 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti;
 • Izražene organizacijske sposobnosti, odgovornost,  komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine;
 • Kreativnost i prilagodljivost;
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom;
 • Proaktivan i inovativan pristup radu, strateška orijentiranost i izražena komunikativnost;
 • Odlična organizacija vremena i saradnja sa kolegama_icama;
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju.

Kako se prijaviti:

Prijava treba da uključuje motivaciono pismo i CV (na BHS ili engleskom jeziku), kao i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu i sve popratne dokumente je potrebno dostaviti putem online obrasca, zaključno sa 10. januarom 2024. godine do 23:59 sati. Nepotpune prijave i prijave koje stignu poslije naznačenog vremenskog roka neće biti razmatrane. Udruženje Mreža za izgradnju mira će o rezultatima konkursa obavijestiti sve kandidate i kandidatkinje.

Mreža za izgradnju mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Mreža je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja preko 250 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH). Mreža pokreće, jača i povezuje mirovne inicijative i aktivnosti u BiH i regionu. Naša vizija je stabilno društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju i vjeruju jedni drugima gradeći zajedno trajan mir u BiH i regionu.

Jedna od temeljnih vrijednosti Udruženja Mreža za izgradnju mira je borba za jednakost svih, stoga ohrabrujemo prijavu kandidata_kinja bez obzira na spol, rodni identitet, seksualne karakteristike, seksualnu orijentaciju, etničku i vjersku pripadnost, godine, invaliditet, fizičke ili bilo koje druge karakteristike.

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu info.lro@snagalokalnog.ba (kontakt osoba: Dajana Čelebić), najkasnije do 8.1.2024. godine do 16.00 sati.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

NAPOMENA: Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima