back to top

Gostol Gopan Lukavac: Računovođa – 1 izvršilac

Gostol Gopan Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Računovođa – 1 izvršilac.

Uslovi:

  • Završena visoka stručna sprema, VII stepen, smjer ekonomija, poslovna ekonomija, računovodstvo i revizija
  • Potrebno radno iskustvo
  • Certificirani računovođa
  • Znanje engleskog jezika
  • Napredni nivo znanja paketa Microsoft Office-a
  • Smisao za organizaciju, kreativnost, preciznost, sistematičnost i rad sa ljudima
  • Vozačka dozvola

Kratak opis radnih zadataka:

Planiranje, sprovođenje i vođenje poslova u računovodstvu; odgovornost za zakonito, ispravno i pravovremeno izvođenje poslova i zadataka finansijsko-računovodstvenog odjela; priprema podataka i analiza za planiranje poslovnih troškova, izvora finansiranja aktivnosti, te likvidnosti preduzeća; analiziranje finansijskih rezultata poslovanja preduzeća i savjetovanje o potrebnim mjerama; izvještavanje rukovodstva preduzeća o propisima i odlukama važnim za zakonito i ispravno finansijsko-računovodstveno poslovanje; priprema mjesečnih i godišnjih finansijsko-računovodstvenih izvještaja preduzeća za potrebe vanjskih institucija, rukovodstva i vlasnika preduzeća; provođenje finansijskog planiranja i evidencija potrošnje finansijskih sredstava; provođenje platnog prometa; priprema i ažuriranje analitičkog kontnog plana; vođenje poslovnih knjiga; knjiženje ulaznih i izlaznih faktura; evidencija osnovnih sredstava i priprema podataka za inventuru; izrada statističkih izvješća na zahtjev nadležnih institucija skladno propisima i zakonodavstvu; priprema dokumentacije u vezi sa zaposlenima s aspekta radnopravnog zakonodavstva i u skladu sa potrebama preduzeća; provođenje postupka prijave i odjave zaposlenih pred nadležnim institucijama; priprema ugovora o radu i ugovora o djelu; izvođenje obračuna plaća i drugih primanja zaposlenih ili drugih osoba iz svih vrsta ugovornih odnosa; odgovornost za usklađenost poslovanja preduzeća sa područja radnopravnog zakonodavstva i propisa; stalno usavršavanje s područja finansijsko-računovodstvenog zakonodavstva te radnopravnog zakonodavstva.

Mjesto rada: Lukavac

Prijave i više informacija putem emaila posao@gostolgroup.eu.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

enovosti.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima