IFC i Udruženje banaka BiH unapređuju kapacitete u bankarskom sektoru

Novi sporazum o saradnji između IFC-a i Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH) ima za cilj unaprijediti kapacitete za okolišno, socijalno i korporativno upravljanje (environmental, social and corporate governance – ESG) u bankarskom sektoru BiH.

Taj sporazum ima za cilj da omogući bankarskom sektoru integrirani ESG pristup, koji se bavi lokalnim temama – uključujući djelotvorno upravljanje okolišnim i socijalnim (E&S) rizicima, upravljanje klimatskim promjenama, objavljivanje informacija i izvještavanje o održivosti – prenošenjem najboljih praksi zasnovanih na međunarodno priznatoj metodologiji IFC-a.

– Ta saradnja će donijeti značajnu korist bankama koje su naše članice jer su ESG standardi, koji definiraju korporativne politike u cilju njihovog usklađivanja sa konceptima održivog razvoja na planu okoliša, istovremeno vrlo relevantni za Banke – ističe Samir Mustafić, predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuo, u toku je uvođenje novih propisa u bankarskom sektoru na tu temu, te je od krucijalne važnosti biti u toku sa najnovijim trendovima kad se radi o tranziciji u zeleniju budućnost.

Rizici vezani za ESG mogu biti prepreka za ulaganja privatnog sektora u zemlje u razvoju jer im međunarodni investitori posvećuju sve veću pažnju, kao i zbog novih regulatornih zahtjeva, posebno na nivou EU. Saradnja  IFC-a i UBBiH ima za cilj da odgovori na taj izazov, tako što će pomoći BiH bankama da bolje upravljaju rizicima i da se okrenu održivijim poslovnim prilikama.

Kako kaže menadžer IFC-a za zapadni Balkan Nicolas Marquier, jačanje ESG kapaciteta i upravljanje E&S rizicima su od kritičnog značaja za bankarstvo.

– Na taj način, racionaliziramo investicije u projekte i organizacije koje imaju društveno i okolišno održive razvojne rezultate i povećavamo udio zelenih, klimatski prihvatljivih financijskih proizvoda – izjavio je.

– Sporazum je, osim navedenog, u skladu sa širim ciljem IFC-a koji se odnosi na ohrabrivanje održivih i odgovornih investicija u ekonomije u razvoju čime se dodaje vitalna regionalna komponenta integriranom ESG programu u Evropi i Centralnoj Aziji, u partnerstvu sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švicarske – SECO – saopćeno je iz Svjetske banke.

IFC, članica Grupacije Svjetske banke, je najveća globalna razvojna institucija koja se fokusira na privatni sektor na novonastalim tržištima. Posluje u više od 100 zemalja, koristi svoj kapital, ekspertizu i utjecaj da kreira tržišta i poslovne prilike u zemljama u razvoju. U fiskalnoj godini 2023, IFC je odobrio rekordnih 43.7 milijardi USD za privatne kompanije i financijske institucije u zemljama u razvoju čime je aktivirao snagu privatnog sektora u cilju okončanja ekstremnog siromaštva i poticanja zajedničkog prosperiteta u situaciji kad se ekonomije suočavaju sa složenim globalnim krizama.

Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) implementira mjere ekonomske i trgovinske politike Švicarske u korist zemalja u razvoju. Svoje aktivnosti koordinira sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) i odjelom DFA za Mir i ljudska prava (PHRD). Tri administrativna ureda zajednički implementiraju švicarske projekte međunarodne saradnje.

Udruženje banaka BiH (UBBiH) je reprezentativna, stručna organizacija koja zastupa i zagovara interese banaka, svojih članica, prema nadležnim organima i institucijama u BiH. Osnovna misija UBBiH je jačanje povjerenja u bankarski sektor što se postiže uz pomoć članova UBBiH, domaćih institucija, medija, odgovarajuće obuke i kroz uspostavu saradnje sa sličnim udruženjima iz drugih zemalja. Sve banke koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine (uključujući razvojne banke FBiH i RS) su članice Udruženja banaka BiH.

(033.ba / FENA)

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima