back to top

JAVNI POZIV ZA KREIRANJE ČETIRI JAVNE KAMPANJE U OKVIRU PROJEKTA “OSNAŽI JE – jačanje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini”

Fondacija lokalne demokratije  Sarajevo raspisuje javni poziv za odabir ponuđača (PR agencije, firme)  za kreiranje i praćenje provedbe 4 javne kampanje za 4 ciljne skupine: žene žrtve kao i one u riziku  od seksualnog nasilja, kreatore politika, pružatelje usluga i širu javnost.

Svrha svih  kampanja je  promjena stavova, ponašanja i uvjerenja koja toleriraju seksualno nasilje u široj javnosti, informiranje ciljne publike o tom pitanju, njegovim oblicima, uzrocima i posljedicama i metodama zaštite i podrške.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “OSNAŽI JE – jačanje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini”. Projekat finansira The United Nations Trust Fund, a implementira Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Sigurnom mrežom BiH.

Javni poziv sa uslovima za prijavu nalazi se na linku: https://fld.ba/bs/novosti/javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-usluge-kreiranja-4-javne-kampanje/473

Rok za prijave: 22. mart 2024. godine.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima