back to top

MFS-EMMAUS raspisuje javni poziv za podnošenje ponude za pružanje usluga izrade i dizajna web stranice – Udruženje mreža za izgradnju mira

Osnovne informacije

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) u Bosni i Hercegovini realizuje projekat “Jačanje kapaciteta preživjelih žrtava trgovine ljudima i službenika podrške” koji je finansijski podržan od strane USAID Inspire.

Projekat ima za cilj doprinijeti suzbijanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta preživjelih žrtava trgovine ljudima i službenika za podršku svjedocima, te njihovo uključivanje u Državni referalni mehanizam.

Svrha i cilj angažmana

Angažman ima za svrhu izradu i dizajn web stranice, hosting, tehničku podršku i obuku za administriranje platforme te izradu i dizajn naloga na društvenim mrežama.

Zaduženja i odgovornosti

U okviru projektnog zadatka izrade online platforme očekuje se sprovođenje sljedećih zadataka, a kako slijedi:

1.     Izrada i dizajn web stranice sa svim pripadajućim sekcijama (Početna; O nama; Projekti; Novosti; Partnerstva; Kontakt) i njihovim podsekcijama, te integrisani Forum za razmjenu iskustava (platformu koja će omogućiti preživjelim žrtvama da međusobno komuniciraju i dijele iskustva);

2.     Osiguranje hostinga i tehničke podrške za nesmetan rad web stranice u vremenskom periodu od godinu dana od dana pokretanja web stranice;

3.     Izrada i dizajn naloga na društvenim mrežama;

4.     Organizacija i sprovođenje obuke za samostalno održavanje i upravljanje sadržajem web stranice.

MFS-EMMAUS će odabranom stručnjaku / agenciji olakšati pristup neophodnim resursima, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve zadatke definisane uslovima angažmana, ugovoreni stručnjak / agencija će biti angažovana od 29. januara 2024. do 29. januara 2025. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Dostavljanje nacrta web stranice na pregled i sugestije Do 29.02.2024.
Osiguranje hostinga i tehničke podrške za nesmetan rad web stranice vrijeme trajanja ugovora
Finaliziranje web stranice shodno sugestijama i stavljanje u funkciju Do 11.03.2024.
Izrada i dizajn naloga na društvenim mrežama Do 29.03.2024.
Realizacija obuke za članove Udruženja Do 11.05.2024.

Ekspertiza i iskustvo

Za obavljanje zadataka iz uslova angažmana, stručnjak / agencija treba da ispunjava sljedeće kriterije:

  • Stručno poznavanje izrade web stranica, uključujući dizajn web stranice te osiguranje hostinga;
  • Dokazano iskustvo u kreiranju, dizajnu i održavanju web stranica;
  • Iskustvo u upravljanju društvenim mrežama;
  • Izražene komunikacijske vještine.

Prijava

Ponuda treba da uključuje:

1.     Portfolio sa referencama (obavezno navođenje linkova za prethodne radove); i

2.     Formular za prijavu (FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba)).

Poziv je otvoren za fizička i pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Zainteresovani stručnjaci / agencije treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 24.01.2024. godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima