back to top

Raiffeisen Bank u Travniku zapošljava na poziciju Direktor podružnice i zastupnik u osiguranju

Oglas za posao

Direktor podružnice/filijale i zastupnik u osiguranju-Podružnica/Filijala Travnik

Kratak opis ključnih obaveza: Rukovođenje radom i poslovanjem podružnice/filijale i pripadajućih organizacionih dijelova. Odgovarnost za ispunjenje definisanih budžeta podružnice/filijale i pripadajućih organizacionih dijelova.  Odgovornost za zastupanje i ostvarenje budžeta podružnice /filijae u osiguranju na bazi zaključenih ugoova sa Osiguravajućim kućama

Vaši zadaci:

 • Rukovodi, organizuje i odgovora za rad podružnice/flijale;
 • Odgovara za ispunjenje definisanih budžeta podružnice/filijale u svim podrčijima u svim područjima iz segmenta Retaila
 • Inicira, planira, rukovodi i učestvuje u akvizicijama klijenata na lokalnom tržištu za segmente u Retail poslovanja;
 • Odgovara za kvalitet i kontinuirano unapređenje istog u domenu pružanja usluga šalterskog poslovanja za fizička i pravna lica, kao i poštivanje važećih zakonskih propisa i usvojenih procedura i pravilnika koji regulišu ovu oblast kroz redovno provođenje kontrola;
 • Inicira, planira, rukovodi i učestvuje u akvizicijama klijenata na lokalnom tržištu za segment Retail poslovanja
 • Predlaže i poduzima mjere za unaprijeđenje naplate potraživanja u segmentu Retail poslovanja: PI, Premium, Retail business i SE klijenti zajedno sa šefovima agencije i rukovodiocima poslovnih odnosa za date segmente u saradnji sa Odjelima naplate.
 • Odgovornost za zastupanje u osiguranju na bazi zaključenih ugovora sa Osiguravajućim kućama;

Vaš profil:

 • VSS – ekonomskog smjera;
 • Najmanje 1,5 godina radnog iskustva u banci, na poslovima prodaje, na lokalnom tržištu;
 • Dobro poznavanje bankarskog tržišta u BiH; 
 • Dobre analitičke i izvještajne vještine;
 • Dobre organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom;
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Dobre vještine delegiranja i motiviranja;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika, u govoru i pismu;
 • Kompjuterske vještine (Word, Excel, Power Point).

Šta nudimo:

 • Izazovno radno okruženje u jednom od najvećih banksia timova u BiH
 • Razvoj ličnih kompetencija i vještina
 •  Stručne edukacije i usavršavanja
 • Razmjenu iskustava i znanja sa kolegama.

Prijavite se na oglas do 30.03.2024.

Čekamo Vas! 😊

travnik.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima