back to top

Tehnologija kao saveznik: Napredak računovodstva u digitalnoj eri

Danas, tradicionalni pristupi računovodstvu sve više ustupaju mjesto modernim tehnološkim rješenjima. Korišćenje softvera, cloud tehnologije i algoritama za analizu podataka omogućuju brže, preciznije i efikasnije upravljanje finansijama. Uz to, vještačka inteligencija i softveri postaju nezamjenjiv alat u analizi finansijskih podataka, pronalaženju uzroka i prognoziranju budućih trendova. Sve to revolucionira način na koji se posluje, prilagođavajući se novim zahtjevima tržišta i ubrzavajući donošenje ključnih poslovnih odluka.

Uprkos očitim prednostima digitalizacije i automatizacije, budućnost računovodstva nosi sa sobom i određene izazove. Povećana kompleksnost tehnoloških sistema zahtijeva kontinuirano usavršavanje računovodstvenih stručnjaka kako bi pratili brze promjene i osigurali sigurnost i pouzdanost finansijskih informacija.

Kroz saradnju između tehnoloških stručnjaka, računovodstvenih profesionalaca i poslovnih lidera, možemo oblikovati budućnost u kojoj računovodstvo postaje ključni partner u strategiji poslovanja čak i malih biznisa.

Iz tog razloga razgovaramo sa Branimirom Bukilićem, vlasnikom domaće kompanije Data Design i Ivanom Đikanović Đurišić, ovlašćenom računovođom i direktorkom agencije Tiramisu AKT.

Branimirova kompanija, koja sada broji 40 zaposlenih i više od 800 klijenata, razvila je domaći softver za mala i srednja preduzeća Tiramisu ERP i platformu Digitalni računovođa koja povezuje vlasnike biznisa i računovođe i omogućava im efikasniju saradnju bez obzira na to da li su računovodstveni procesi povjereni eksternoj agenciji.

“Svi naši proizvodi nastali su na osnovu realnih problema koji postoje u biznisu. Kako smo stalno u komunikaciji sa vlasnicima biznisa različitih industrija, ali i našim klijentima, dobijamo povratne informacije o tome koje funkcionalnosti su im dodatno potrebne u svakodnevnom poslovanju kako bi automatizovali i unaprijedili poslovne procese. Koristeći nače dugogodišnje iskustvo, mi te zahtjeve analiziramo, dizajniramo i ugrađujemo u naš proizvod i tako ga kontinuirano unapređujemo. Tako se razvio Tiramisu ERP, poslovni softver za cjelokupno poslovanje. Digitalni računovođa je jedan dio tog većeg softvera koji pored softvera diktira i poslovne procese koji značajno olakšavaju i ubrzavaju komunikaciju i razmjenu dokumenata i informacija između vlasnika biznisa i računovođe.”

Bukilić objašnjava da je već sada preko 40 računovodstvenih agencija i računovođa “freelancera” pristupilo ovoj franšizi i aktivno koristi platformu što njihovim klijentima omogućava velike benefite i potvrđuje sve ono o čemu govore da ovaj proizvod može da ponudi.

“Neefikasnost, izgubljeno vreme, povećan obim posla i sve veći broj grešaka su samo neki od problema računovođa koji se ne okrenu digitalizaciji” ističe Bukilić. On sa svojim timom radi na razumijevanju ovih problema i njihovom rješavanju kroz inovativnu platformu Digitalni računovođa. “Cilj nam je da riješimo najčešće probleme između računovođa i njihovih klijenata, kao što je kasna predaja dokumentacije, nedostatak informacija i upotreba različitih kanala komunikacije” objašnjava Branimir.

Oni žele da postave primjer kako računovodstveni procesi trebaju da izgledaju, kako bi se omogućila brza, jednostavna i digitalna komunikacija sa biznisima koji su njihovi korisnici, a samim tim obezbijedila im dnevna knjiženja i izvještaje, kao i pristup informacijama o njihovom poslovanju u svakom trenutku.

Bukilić dalje objašnjava da uz pomoć Digitalnog računovođe vlasnici biznisa više ne moraju da nose fizički račune svom računovođi, već mogu da uz skeniranje QR koda na računu automatski pošalju sve informacije sa računa tako da računovođa može da ih odmah knjiži. To dalje omogućava ažurno, dnevno knjiženje i informacije o poslovanju poput različitih finansijskih izveštaja koje su vlasnicima biznisa dostupne na par klikova u aplikaciji. Kao najveći izazov, međutim, navodi to što ni vlasnici biznisa ni računovođe ne koriste puni potencijal tehnologije:

“Wolders Kluwer istraživanje pokazuje da računovodstvene firme koje koriste tehnologiju baziranu na cloud-u (dostupnu na svim uređajima) imaju veći procenat rasta. Međutim samo 25% tih kompanija koristi dobar deo potencijala koji tehnologija može da im pruži. Promene navika su teške i spore i verujem da jedna od najvažnijih veština koju računovođe budućnosti treba da nauče je da prihvate tehnologiju i nauče da je maksimalno koriste. Zato je važno da kad birate softver za poslovanje imate lokalnu podršku i tim koji može da vam brzo pomogne i odgovori na sva pitanja.”

Forbes u svom članku o budućnosti računovodstva govori u prilog Branimirovom objašnjenju jer pišu da “2015. godine, lideri (računovodstvene) industrije su bili ubeđeni da će sa dolaskom novih tehnologija doći i kraj računovodstva koje poznajemo. U anketi koju je sproveo Robert Half 2019. godine o uticaju automatizacije na njihovu profesiju, računovođe su istakle strah od zamijene, manjak prilika za rješavanje problema i zavisnost od tehnologije u dnevnim radnjama. Ipak, razvoj situacija je pokazala da je glavni problem računovođa adaptacija, a ne zamjena.”

Ivana Đikanović Đurišić iz perspektive računovođe kaže: “To koliko tehnologija može da nam ubrza proces rada i olakša poslovanje nije samo fraza. Zamislite da morate da ručno knjižite svakog mjeseca 500 faktura za samo jednog klijenta, a imate ih više. Digitalni računovođa omogućava da se sve fakture sa ugovorom definisanim mjesečnim iznosom automatizovano kreiraju kroz softver Tiramisu. Kada i klijent i mi koristimo Tiramisu ERP uz procese definisane sa Digitalnim računovođom, ja u par klikova mogu da odradim njihov kontroling i da ih proknjižim. To nam omogućava da za isto vrijeme servisiramo više klijenata i čak uz povećanje kvaliteta naših usluga jer klijent dobija ažurne dnevne informacije o dugovanjima i potraživanjima, bruto poslovnom uspjehu i profitabilnosti i sl.

Ovo nije samo naše mišljenje i iskustvo već postoje i istražaivanja koje to potvrđuju. Xero istraživanje kaže da su kompanije koje koriste cloud računovodstvo primijetile 15% rast u godišnjem prihodu i bile su u mogućnosti da imaju 5 puta veći broj klijenata od kompanija koje ne koriste cloud računovodstvo.

Tradicionalni način komunikacije klijenata sa agencijom podrazumijeva da je sama razmjena dokumentacije spor proces, a velika mana je i nedostupnost softvera koji koristi vaša agencija jer je instaliran na njihovom računaru u njihovoj kancelariji. Ono na šta klijenti nailaze jeste čekanje na dobijanje određenih izvještaja, podataka (npr analitička kartica dobavljača ili kupca, pregled dugovanja ili potraživanja, periodični bilansi stanja i uspjeha i sl), i to sve iz razloga što klijenti ne koriste isti softver kao i njihove knjigovođe.

Kod agencija koje koriste platformu Digitalni računovođa ovi problemi ne postoje. Šta više, klijenti imaju dodatne korisne benefite poput automatskog email izvještaja “Predikcija stanja gotovine” na prvi i petnaesti u mjesecu, što je njima veoma važno zbog plata i plaćanja PDV-a, a istu dobiju deset dana unaprijed.

Suština je da svako radi svoj posao – računovođe obrađuju dokumentaciju, a vlasnici biznisa u svakom trenutku imaju prave i tačne podatke koji im koriste u poslovanju i donošenju važnih poslovnih odluka. Naravno, podrazumijeva se da računovođe moraju biti maksimalno ažurne što se tiče unosa podataka,”

Jedno od istraživanja kaže da skoro 75% računovodstvenih zadataka može da bude automatizovano uz pomoć softvera i da je tehnološka pismenost najvažnija dodatna vještina koje računovođe treba da imaju danas. Mi smo saglasni sa zaključkom koji i Forbes ističe, a to je da će, zahvaljujući tehnologiji, uloga računovođe u budućnosti biti proširena. Osnovne vještine i opis posla će i dalje biti tu, ali se akcenat može premjestiti na savetodavni i strateški dio posla, obuhvatajući tumačenje podataka i davanja konteksta zarad pravljenja boljih dugoročnih odluka.

Digitalni računovođa je rješenje ukoliko želite da vaša računovodstvena agencija ostane konkurentna, pruži vrhunsku uslugu većem broju klijenata za kraće vrijeme, poboljša komunikaciju sa klijentima i olakša svakodnevni rad računovođama i njihovim klijentima.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

investitor.me

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima