back to top

Započeli ‘Dani Beča i nauke u Sarajevu’ – Sarajevo može dosta naučiti od Beča

U Sarajevu je započela dvodnevna konferencija „Vienna Science Days“ kojom Beč i Sarajevo nastavljaju svoju dugogodišnju saradnju i na kojoj će predstavnici gradskih uprava, Kantona Sarajevo i univerziteta oba grada razgovarati o temama aktuelnim za razvoj grada.

Konferenciju su otvorili predstavnici gradskih vijeća Beča i Sarajeva naglašavajući važnost saradnje na gradskom nivou i ulogu gradova kao pokretača promjena.Učesnici će, kako je navela šefica Ureda Grada Beča u Sarajevu Tijana Purgić tokom dva dana razgovarati o četiri važne teme – zelena energija i budućnost grijanja, urbana poljoprivreda, transparentna uprava, te o temi „javnim prevozom do klimatske neutralnosti”.

-Glavna tema koja se prožima kroz čitavu konferenciju je održivost koju svi gradovi nastoje da postignu – dodala je Purgić.

Svi gradovi, prema riječima rukovodioca Odjela za evropske i međunardne poslove Grada Beča Martina Pospischilla, imaju slične izazove sa kojima se suočavaju i stoga su ovakvi događaji prilika da se razmjene iskustva.

– Grad Beč je u dosta specifičnoj situaciji jer smo postavili izuzetno ambiciozne ciljeve, želimo biti energetski neutralni do 2040. godine i u tu svrhu realizujemo veliki broj projekata. Postoji mnogo pitanja sa kojima se i mi suočavamo, prije svega mislim na ovisnost o ruskom gasu, primjena novih tehnologija i drugo. Koliko sam imao priliku da čujem i Sarajevo je vrlo specifično pogotovo kada govorimo o prekomjernopj upotrebi uglja, zagađenju zraka i mislim da postoji puno pitanja na kojima treba zajedno da radimo – rekao je Pospischill.

Naglasio je dobru saradnju gradskih uprava Sarajeva i Beča dodajući da je konferencija prilika da se sagledaju iizazovi i pronađu zajednička rješenja.  

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović također je naglasio dobru saradnju dvaju gradova koju će nastojati unaprijediti u predstojećem periodu.  

– Imali smo više posjeta, sastanak sa gradonačelnikom, sa predstavnicima Gradskog vijeća i mogu reći da grad Sarajevo može toliko toga da nauči od grada Beča – rekao je Ademović.

U budućnosti će nastojati, kako je dodao, da se unaprijedi sporazum o saradnji dvaju gradova, kao i saradnja na projektu koji Grad Sarajevo namjerava provesti na Vidikovcu, odnosno uspostavljanje naučno-istraživačke infrastrukture.

Prvi dan konferencije nosi naziv „Dan nauke”, a glavni uvodničari su predstavnici univerziteta.

Prorektorka za kvalitet Univerziteta u Sarajevu Dušanka Bošković istakla je značaj tema o kojima će biti govora na konferenciji. Pošto dolazi sa Elektrotehničkog fakulteta, kako je rekla, posebno je izdvojila teme vezane za zelenu energiju, te naglasila  mogućnost da naši istraživači i naučnici učestvuju u pružanju i nalaženju rješenja za one probleme s kojima se naš grad suočava i a da pritom slijedimo primjere Grada Beča.

– Također vrlo nam je važno da sve više u fokusu stavljamo Kampus Univerziteta u Sarajevu, koji upravo treba da bude ta zelena tačka. Vidim da je ovdje dosta učesnika iz Grada Beča i Kampus Wien je jedan od sponzora i pokrovitelja tog događaja, što je poticajno za nas da slijedimo neke dobre prakse i primjere – navela je Bošković.

Voditelj Odjeljenja za međunarodne odnose i urbane politike pri kampusu u Beču Johhanes Maerk je naveo da odranije imaju saradnju sa Gradom Sarajevom.

–  Ono što mi radimo jeste da predstavnike gradskih uprava iz istočne i centralne Evrope umrežavamo i tako potičemo regionalnu saradnju između njih – naveo je  Maerk.

Stefan Sauermann, prorektor, šef odsjeka Master Medical Engineering&Helath, FH Technikum Wien, kao predstavnik jednog tehničkog fakulteta, naglasio je da važno da održivost bude u centru saradnje.

– To se odnosi na studije i istraživački rad i drago mi je da u toj oblasti možemo da intenziviramo saradnju sa Univerziotetom u Sarajevu u budućnosti i da potičemo saradnju između različitih regija, prije svega mislim na gradove Beč i Sarajevo s obzirom da se suočavamo sa sličnim izazovima kada je riječ o klimastkim promjenama i nizu drugih pitanja na kojima možemo da sarađujemo – dodao je Sauremann.

Drugi dan konferencije, “Dan Beča”, posvećen je razmjeni na nivou uprava. Prvi panel “Transparentna uprava” obuhvatiti će aspekte participacije građana i digitalizacije kao bitne preduslove za funkcionisanje održivih gradova. Posljednja tema konferencije, “Javnim prevozom do klimatske neutralnosti”, osvrnut će se na važnost razvoja novih linija gradskog prevoza s ciljem smanjenja emisija prouzrokovanih automobilskim saobraćajem i unapređenja infrastrukture.

Među panelistima su predstavnici Grada Beča, Grada Sarajeva, ministarstava saobraćaja, komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a sa univerzitetskog nivoa Tehničkog Univerziteta u Beču (TU Wien), Univerziteta za prirodne resurse i bionauke (BOKU Wien), Mašinskog, Poljoprivredno-prehrambenog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima